กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้จัดเลี้ยงอาหารและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม โดยมี นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.นครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ
สอบถาม