กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา สมาชิกสภา อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา สมาชิกสภา อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสามารถของคนผู้พิการ และให้ผู้พิการได้เห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีผู้พิการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ เป็นเงินจำนวน 45,965 บาท โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมการจัดทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า ที่สามารถนำไปมอบให้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกด้วย
ในวันนี้ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา ได้ประดิษฐ์พวงมาลัยจากผ้าขาวม้า ซึ่ง นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข ประธานสภา อบจ.นครปฐม ได้ทำการประมูลพวงมาลัยดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท โดยมอบรายได้ส่วนนี้ให้กกับสมาคมคนพิการจังหวัดนครปฐม
สอบถาม