กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.นครปฐม นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข ประธานสภา อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้มอบอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดย อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 77,153 บาท
สอบถาม