กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.00น. นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดงาน Pink Blossom BIKE FIRM & FUN ปั่นนี้สีชมพู สุขสันต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สอบถาม