กิจกรรม
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายธนพันธ์ โชคดำรงสุข ประธานสภา อบจ. ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสัมพันธ์อำเภอกำแพงแสน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย อบจ.นครปฐม ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 77,153 บาท
สอบถาม