กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และนางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา พร้อมด้วย นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.นครปฐม สมาชิกสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่จิตอาสา จากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ ในครั้งนี้
โดยในครั้งนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กรุณามอบสิ่งของบริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป ขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้
สอบถาม