กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นางนิยม เต่าทอง รองปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ให้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม