กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม
สอบถาม