กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบตู้เย็น จำนวน 1 หลัง พัดลม จำนวน 2 เครื่อง และไมโครเวฟ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) โดย นายณฐพล ไทรไกรกระ เลขานุการนายก อบจ., น.ส.ปทุมมาศ กมลเวช รก.ปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ. เป็นผู้แทนมอบสิ่งของ เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานวันสตรี วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และงานสมัชชาสตรี และสมัชชาครอบครัว ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว ม.ราชภัฏนครปฐมฯ
สอบถาม