กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.30 น. ข้าราชการ อบจ.นครปฐม เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลากองอำนวยการ และบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม