กิจกรรม
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการอุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระหว่าง อบจ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

เพื่อเป็นการร่วมมือกันระหว่าง อบจ.นครปฐม และสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง

สอบถาม