กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 05.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม
สอบถาม