กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.นครปฐม ได้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
สอบถาม