กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในงานครบรอบวันก่อตั้งสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน ณ ที่ทำการสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จ.นครปฐม
สอบถาม