กิจกรรม
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมืองนครปฐม
สอบถาม