กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 2567 เวลา 07.30 น. ข้าราชการ อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช“ ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ หลังจากนั้น ร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระปฐมเจดีย์ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
สอบถาม