กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐม, นายอำเภอพุทธมณฑล, สมาชิกสภาฯ, เจ้าหน้าที่ อบจ., คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือน
สอบถาม