กิจกรรม
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม ร่วมมอบแก้วน้ำ ที่ใช้แล้วให้แก่โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) ตามโครงการแก้วเพื่อก้าว ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้จัดทำขึ้น โดยเปิดรับบริจาคแล้วพลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะแก้วพลาสติกชนิดแข็ง เพื่อรวบรวมนำไปบริจาคเป็นต้นทุนในการผลิตอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว
สอบถาม