กิจกรรม
นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงาน 131 ปี อัฏฐมีบูชา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม ณ วัดใหม่สุคนธาราม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
สอบถาม