กิจกรรม

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพร พร้อมชมการแสดงของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราหลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราหลวงพ่อเป