กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนาลำน้ำและนวัตกรรมการแปรรูปผักตบชวา(ชุมชนบ้านศาลาดิน)

ในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล