กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมออกร้านสาธิตการทำขนมช่อม่วงในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ตลาดบกวิถี 4 ภาค สนามเสือป่า