กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม