อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์บรรเทาสาธาณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม