อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงานนิทรรศการ ASEAN THAILAND 2019 At Nakhonpathom ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกระจกชั้นล่าง พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์