อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายจิตอาสาสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม