อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ของกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรม ของกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม  ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม