กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย”  ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม