อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่วมริ้วขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์  ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
ณ บริเวณสระน้ำจันทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม