อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ของจังหวัดนครปฐม  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
โดยมี พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และทำบุญตักบาตร  ณ ศาลากองอำนวยการ  องค์พระปฐมเจดีย์