กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปี พุทธศักราช 2562 
ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม