อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562 
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ ศาลากองอำนวยการ  องค์พระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม