อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรมเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะ ว.อุดร  ตำบลท่าตำหนัก  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม