กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์