อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมวางพวงมาลา “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมวางพวงมาลา “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์