อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม