กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม