กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมวางพานพุ่มพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมวางพานพุ่มพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ พระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม