อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม