อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม