กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม