กิจกรรม

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563