อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเปิดโครงการมหกรรมรวมพลัง รวมน้ำใจ ผู้สูงวัยอำเภอสามพราน ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ลานสนามหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 ปี วัดไร่ขิง