กิจกรรม

24.07.2020 อบจ.นครปฐม จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563

             วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม