กิจกรรม

โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ พระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรของแต่ละอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำในชุมชนต่อไป ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยปลัด อบจ., รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม, ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการในสังกัด