อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

วันที่ 8 และ 11 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธรรมศาลาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสำโรง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลธรรมศาลา จำนวน 14 ราย