กิจกรรม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม