กิจกรรม

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา