อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ซึ่งมารับฟังการบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อบจ.นครปฐม