กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายชนิดละอองฝอย และชนิดหมอกควัน ภายในบริเวณหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย