กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 อบจ.นครปฐม ได้มอบตู้เย็นจำนวน 3 ตู้ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เนื่องในงานรวมรัก รวมน้ำใจ สานสายใยสู่พี่น้องชาวนครปฐม

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมมอบตู้เย็นจำนวน 3 เครื่อง ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในกิจกรรมรวมรัก รวมน้ำใจ สานสายใยสู่พี่น้องชาวนครปฐม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปจัดกิจกรรมออกสลากกาชาดการกุศล ในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้ในกิจกรรมบริจาคโลหิต สมทบทุนช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ หรือได้รับความเดือนร้อน