กิจกรรม

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มาพบปะพูดคุยและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มาพบปะพูดคุยและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อบจ.นครปฐม โดยให้นโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ. และสมาชิกสภา อบจ. ที่กำลังจะมีขึ้นนี้